Kon Sa Janwar Hai Jis Ki Haddi Par Chiknaee Na Bhi Lagi Ho To Bhi Na Pak Hai?

Mar 12, 2022
Share

کون سا جانور ہے جس کی ہڈی پر چکنائی نا بھی لگی ہو تو بھی نا پاک ہے ؟